W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Dział II. Ruch drogowy, rozdział 5, oddziały 1-6, art. 38-65n:

r e k l a m a