Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (rozdział 1-4, art. 87-128)

r e k l a m a