Jesteś bezpiecznym kierowcą?

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

1. Zezwolenie kategorii I - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu.

Pojazdy nienormatywne:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

2. Zezwolenie kategorii II - drogi publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

Pojazdy nienormatywne:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

3. Zezwolenie kategorii III - drogi publiczne.

Pojazdy nienormatywne:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

4. Zezwolenie kategorii IV - drogi krajowe.

Pojazdy nienormatywne:
a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

5. Zezwolenie kategorii V - drogi publiczne.

Pojazdy nienormatywne:
a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

6. Zezwolenie kategorii VI - drogi krajowe - zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 8.

Pojazdy nienormatywne:
a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

7. Zezwolenie kategorii VII - wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu.

Pojazdy nienormatywne:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

REKLAMA