W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Punkty karne: Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

1. Naruszenie zakazu cofania:

  • na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt
  • w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt

2. Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt

3. Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt

4. Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt

5. Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt

6. Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt

7. Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”: 2 pkt

8. Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt

9. Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt

10. Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt

11. Naruszenie zakazu:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt
  • wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt

12. Naruszenie przez kierującego zakazu:

  • wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt

13. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt

14. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt

15. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 pkt

16. Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt

r e k l a m a