Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Punkty karne: Czyny o charakterze szczególnym

1. Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt

2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt

3. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt

4. Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt

5. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt

6. Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt

r e k l a m a