Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Punkty karne: Przewóz osób

 1. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt
 2. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt
 3. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 4. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 5. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 1 osobę: 1 pkt
  • 2 osoby: 2 pkt
  • 3 osoby: 3 pkt
  • 4 osoby: 4 pkt
  • 5 osób: 5 pkt
  • 6 osób: 6 pkt
  • 7 osób: 7 pkt
  • 8 osób: 8 pkt
  • 9 osób: 9 pkt
  • 10 osób lub więcej: 10 pkt
 6. Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  • liczba osób przekracza 5: 3 pkt
  • osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt
 7. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18: 2 pkt
 8. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05: 2 pkt

r e k l a m a