W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Punkty karne: Przewóz osób

1. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt

2. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt

3. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 • kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt
 • kierującego innym pojazdem: 1 pkt

4. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

 • kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt
 • kierującego innym pojazdem: 1 pkt

5. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

 • 1 osobę: 1 pkt
 • 2 osoby: 2 pkt
 • 3 osoby: 3 pkt
 • 4 osoby: 4 pkt
 • 5 osób: 5 pkt
 • 6 osób: 6 pkt
 • 7 osób: 7 pkt
 • 8 osób: 8 pkt
 • 9 osób: 9 pkt
 • 10 osób lub więcej: 10 pkt

6. Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

 • liczba osób przekracza 5: 3 pkt
 • osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt

7. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18: 2 pkt

8. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05: 2 pkt

r e k l a m a