11 103 osoby ciężko ranne na polskich drogach w 2017 roku! (policja.pl)

Punkty karne: Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 1. Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt
 2. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt
 3. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 pkt
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 pkt
  • na skrzyżowaniach: 5 pkt
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
 4. Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 5 pkt
 5. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt
 6. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt

r e k l a m a