W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Punkty karne: Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

1. Kierowanie pojazdem:

 • pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu,
 • nie mając do tego wymaganych uprawnień,
 • nie mając przy sobie wymaganych dokumentów.

2. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

3. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.

4. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

5. Naruszenie zakazu holowania.

6. Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

 • przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,
 • niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie.

7. Wjeżdżanie na pas między jezdniami.

8. Używanie „szperacza ” podczas jazdy.

9. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.

10. Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.

11. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.

12. Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych.

13. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

14. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

15. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.

16. Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

17. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

18. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi.

19. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.

20. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

 • powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,
 • naruszający stateczność pojazdu,
 • utrudniający kierowanie pojazdem,
 • ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony.

21. Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.

22. Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia.

23. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

24. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.

25. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.

26. Przejazd bez zezwolenia:

 • pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów,
 • zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości.

27. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.

28. Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.

r e k l a m a