Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz przepisy ruchu drogowego? Podziel się wiedzą na Forum »

Punkty karne: Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 1. Kierowanie pojazdem:
  • pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu,
  • nie mając do tego wymaganych uprawnień,
  • nie mając przy sobie wymaganych dokumentów.
 2. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 3. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.
 4. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
 5. Naruszenie zakazu holowania.
 6. Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
  • przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,
  • niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie.
 7. Wjeżdżanie na pas między jezdniami.
 8. Używanie „szperacza ” podczas jazdy.
 9. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.
 10. Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.
 11. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.
 12. Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych.
 13. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
 14. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
 15. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.
 16. Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.
 17. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.
 18. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi.
 19. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.
 20. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
  • powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  • naruszający stateczność pojazdu,
  • utrudniający kierowanie pojazdem,
  • ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony.
 21. Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.
 22. Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia.
 23. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
 24. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.
 25. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.
 26. Przejazd bez zezwolenia:
  • pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów,
  • zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości.
 27. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.
 28. Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.

r e k l a m a