W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Punkty karne: Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

1. Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 pkt

2. Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych: 6 pkt
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 pkt
 • sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt

3. Niestosowanie się do znaków:

 • B-2 „zakaz wjazdu”: 5 pkt
 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 pkt
 • B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt
 • C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt
 • F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt
 • P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa: 5 pkt
 • P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt
 • B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka: 4 pkt
 • B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt
 • B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt

4. Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt

5. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 2 pkt

6. Niestosowanie się do znaków:

 • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29: 5 pkt
 • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b: 5 pkt

r e k l a m a