Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz przepisy ruchu drogowego? Podziel się wiedzą na Forum »

Regulamin serwisu

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin – Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej https://prawooruchudrogowym.pl

Wydawca – Ireneusz Nowak, o kontaktowym adresie e-mail prawooruchudrogowym.pl@gmail.com

Serwis – Strona internetowa dostępna pod adresem https://prawooruchudrogowym.pl wraz z podstronami i systemem komentarzy.

§ 2

1. Serwis stanowi bazę informacji, ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz stanowi pole dyskusji i refleksji na temat Prawa o ruchu drogowym. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

2. Opublikowane w Serwisie treści zostały wykorzystane z pełnym poszanowaniem praw autorskich przysługujących ich twórcom lub też z mocy prawa nie stanowią przedmiotu ochrony prawnoautorskiej.

3. Pomimo dołożenia wszelkich starań w zakresie aktualności zawartych informacji, Serwisu nie należy traktować jako źródła aktualnych przepisów prawa lub jego wykładni. Wydawca zastrzega sobie prawo do publikacji błędnych lub nieaktualnych przepisów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki materialne, prawne i inne, spowodowane korzystaniem z informacji opublikowanych na łamach Serwisu.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi publikowanych przez użytkowników Serwisu, w szczególności za udzielane w nich porady, materiały graficzne, hiperłącza odsyłające do innych stron, poglądy, opinie oraz próby dokonywania wykładni opublikowanych w Serwisie przepisów.

5. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wyrażania swoich opinii, udzielania wzajemnych porad oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji zgodnej z tematyką Serwisu za pośrednictwem systemu komentarzy dostępnego w zakładce Forum i/lub na stronach Serwisu.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych, naruszających polskie prawo lub dobre obyczaje, naruszających prawa osób trzecich, odbiegających od tematyki Serwisu, złośliwie nią manipulujących lub będących formą nieuzgodnionej reklamy.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do systemu komentarzy i/lub Serwisu osobom nagminnie łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Serwis nie prowadzi zorganizowanej moderacji treści publikowanych przez użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do incydentalnych interwencji w oczywistych przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. System komentarzy obsługiwany jest za pośrednictwem zewnętrznej platformy Disqus. Do korzystania z platformy niezbędne jest zapoznanie się z jej regulaminem oraz polityką prywatności w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania zewnętrznej platformy.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania zewnętrznych serwisów społecznościowych oraz treści partnerów reklamowych.

3. Wydawca Serwisu nie przetwarza danych osobowych w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub statutową.

4. Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 4

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu będą sygnalizowane na stronie głównej Serwisu przez okres 14 dni przed wejściem zmian w życie.

3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2016 r.