11 103 osoby ciężko ranne na polskich drogach w 2017 roku! (policja.pl)

Taryfikator mandatów: Autostrady i drogi ekspresowe

1. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

2. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

3. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł.

4. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł.

5. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł.

6. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

r e k l a m a