Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Taryfikator mandatów: Holowanie

1. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł.

2. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł.

3. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł.

4. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250 zł.

5. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250 zł.

6. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł.

7. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

  • niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł,
  • nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł,
  • brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł,
  • niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł,
  • niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł.

r e k l a m a