Nigdy nie prowadzę po alkoholu!   NigdyNieJezdzePoAlkoholu.pl

Taryfikator: Prędkość i hamowanie

 1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1):
  • do 10 km/h: do 50 zł,
  • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
  • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
  • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
  • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
  • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.
 2. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł (art.19 ust.2 pkt 2)
 3. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł (art.19 ust.2 pkt 1)
 4. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł (art.19 ust.3)
 5. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu (art.21 ust.4):
  • do 10 km/h: do 50 zł,
  • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
  • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
  • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
  • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
  • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

r e k l a m a