Nigdy nie prowadzę po alkoholu!   NigdyNieJezdzePoAlkoholu.pl

Taryfikator: Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

  1. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł (art.61 ust.2 pkt 4)
  2. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 100 zł (art.61 ust.2 pkt 4)
  3. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł (art.61 ust.8)
  4. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł (art.61 ust.4)
  5. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł (art.61 ust.5)
  6. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: od 100 do 300 zł (art.62 ust.1)

r e k l a m a