Jesteś bezpiecznym kierowcą?

Taryfikator: Przewóz osób

  1. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł (art.63 ust.1)
  2. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł (art.63 ust.1)
  3. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 100 zł (art.63 ust.3)
  4. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 100 zł (art.63 ust.2)
  5. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 50 zł (art.63 ust.5)

r e k l a m a