W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Taryfikator: Przepisy o ruchu pieszych

1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (art.14 pkt 1):

  • na przejściach dla pieszych: 50
  • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100

2. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł (art.14 pkt 1)

3. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł (art.14 pkt 7)

4. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł (§30)

5. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi (art.14 pkt 2):

  • na obszarze zabudowanym: 50
  • na obszarze niezabudowanym 100

6. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł (art.14 pkt 3)

7. Przebieganie przez jezdnię: 50 zł (art.14 pkt 4)

8. Chodzenie po torowisku: 50 zł (art.14 pkt 5)

9. Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł (art.14 pkt 6)

10. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50 zł (art.11 ust.1)

11. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł (art.11 ust.2

12. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł (art.11 ust.3)

13. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł (art.13)

14. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł (art.45 ust.1 pkt 4)

15. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł (art.11 ust.4)

16. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł (art.11 ust.4a)

r e k l a m a