Jesteś bezpiecznym kierowcą?

Taryfikator: Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 1. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50 zł (art.33 ust.2)
 2. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50 zł (art.33 ust.1)
 3. Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50 zł (art.33 ust.1)
 4. Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50 zł (art.33 ust.1a)
 5. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50 zł (art.33 ust.3 pkt 1)
 6. Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200 zł (art.33 ust.3 pkt 1)
 7. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50 zł (art.33 ust.3 pkt 2)
 8. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100 zł (art.33 ust.3 pkt 3)
 9. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych: 50 zł (art.33 ust.5)
 10. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni: 100 zł (art.34 ust.5 pkt 2)
 11. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem: 100 zł (art.34 ust.5 pkt 3)
 12. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek: 50 zł (art.34 ust.5 pkt 4)
 13. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi: 100 zł (art.35 ust.1)
 14. Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować: 50 zł (art.35 ust.2)
 15. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi: 50 zł (art.37 ust.1)
 16. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt: 50 zł (art.37 ust.2 pkt 1)
 17. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia: 50 zł (art.37 ust.2 pkt 2)
 18. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach: 50 zł (art.37 ust.4 pkt 1)
 19. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość: 50 zł (art.37 ust.4 pkt 3)
 20. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni: 50 zł (art.37 ust.4 pkt 4)
 21. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów: 50 zł (art.37 ust.4 pkt 5)
 22. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią: 50 zł (art.46 ust.3)
 23. Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku: 50 zł (art.46 ust.5)
 24. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt: 50 zł (art.37 ust.5)

r e k l a m a