Jesteś bezpiecznym kierowcą?

Taryfikator mandatów: Wymijanie, omijanie i cofanie

1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł.

2. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł.

3. Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł.

4. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł.

r e k l a m a