11 103 osoby ciężko ranne na polskich drogach w 2017 roku! (policja.pl)

Taryfikator: Znaki i sygnały drogowe

 1. Niestosowanie się do znaków:
  • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”: 250 zł (§18 ust.1–3),
  • B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…”: 250 zł (§ 19),
  • C-12 „ruch okrężny”: 250 zł (§36 ust.1),
  • B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m”: 150 zł (§20 ust.1–3),
  • B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”: 500 zł (§ 18 ust.4 i 5, § 20 ust.4 lub § 20 ust.5 i 6)
  • B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”: 100 zł (§18 ust.9–13),
  • B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”: 100 zł (§24 ust.1),
  • B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 100 zł (§ 25),
  • B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników: 200 zł (§ 26),
  • B-35 „zakaz postoju”: 100 zł (§28 ust.1),
  • B-36 „zakaz zatrzymywania się”: 100 zł (§28 ust.2),
  • B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…”: 100 zł (§28 ust.6),
  • B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 100 zł (§ 29),
  • C-1 do C-11 „nakaz jazdy…”: 250 zł (§ 35),
  • C-13 „droga dla rowerów”: 100 zł (§37 ust.1),
  • C-14 „prędkość minimalna”: 100 zł (§38 ust.1),
  • C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”: 400 zł (§ 41),
  • BT-1 „ograniczenie prędkości”: 100 zł (§81 ust.1 i 2),
  • BT-3 „blokada zwrotnicy”: 200 zł (§81 ust.3),
  • P-2 „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł (§86 ust.3),
  • P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”: 200 zł (§86 ust.4),
  • P-4 „linia podwójna ciągła”: 200 zł (§86 ust.5),
  • P-7b „linia krawędziowa ciągła”: 100 zł (§86 ust.8 pkt 2),
  • P-17 „linia przystankowa”: 100 zł (§90 ust.1),
  • C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”: 200 zł (§ 42),
  • P-21 „powierzchnia wyłączona”: 100 zł (§90 ust.5).
 2. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 100 zł (§21 ust.1 pkt 1)
 3. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł (§99 §102 ust.4 §107)
 4. Niestosowanie się do znaku:
  • D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”: 100 zł (§49 ust.1 lub 2 §91 ust.1),
  • D-13 „początek pasa ruchu powolnego”: 100 zł (§49 ust.3),
  • D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”: 100 zł (§52 ust.1–3, ust.4),
  • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł (§52 ust.6),
  • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł (§90 ust.2 i §92),
  • D-19 „postój taksówek”: 100 zł (§ 53),
  • F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”: 250 zł (§ 72),
  • BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”: 200 zł (§81 ust.4),
   P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”: 100 zł (§90 ust.2–3),
   P-20 „koperta”: 100 zł (§90 ust.4).
 5. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
  • wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100 zł (§98 ust. pkt 2),
  • kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł (§ 100),
  • kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: od 300 do 500 zł (§95–98, 102, 104).

r e k l a m a