Kodeks drogowy – Prawo O Ruchu Drogowym 2018

Kodeks drogowy – tekst jednolity ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (ostatnia aktualizacja: 11-01-2018 r.) z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem kodeksu drogowego jest Internetowy System Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Prawo o ruchu drogowym składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały, zawiera 151 artykułów. Forum dyskusyjne, komentarze, opinie – zapytaj, wypowiedz się, podziel się.

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-2)

Dział II. Ruch drogowy

Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)

Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)

Rozdział 3. Ruch pojazdów

Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35-37)

Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Dział III. Pojazdy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V. Kontrola ruchu drogowego

Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b-140l)

Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m-140n)

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 141-151)

Załączniki