11 103 osoby ciężko ranne na polskich drogach w 2017 roku! (policja.pl)

Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym 2019

Aktualny „kodeks drogowy” – tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym (ostatnia zmiana: 04-03-2019 – Dz. U. 2019 poz. 60) z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem kodeksu drogowego jest Internetowy System Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Prawo o ruchu drogowym składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały, zawiera 152 artykuły.

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1−2)

Dział II. Ruch drogowy

Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3−10)

Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11−15)

Rozdział 3. Ruch pojazdów

Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35−37)

Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Dział III. Pojazdy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V. Kontrola ruchu drogowego

Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b−140l)

Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m−140n)

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe (art. 141−152)

Załączniki: