Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

KODEKS DROGOWY - Prawo O Ruchu Drogowym 2018

Kodeks drogowyKodeks drogowy - tekst jednolity ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (ostatnia aktualizacja: 11-01-2018 r.) z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem kodeksu drogowego jest Internetowy System Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Kodeks drogowy składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały:

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-2)

Dział II. Ruch drogowy

Dział III. Pojazdy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V. Kontrola ruchu drogowego

Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b-140l)

Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m-140n)

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 141-151)

Załączniki