Ambulans

Czego dotyczą warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Polski kodeks drogowy w rozdziale „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach” określa specyficzne warunki dotyczące używania różnego typu pojazdów. W rozdziale tym znajdziemy m.in. definicję pojazdu uprzywilejowanego oraz zasady, których musi przestrzegać osoba kierująca nim. Rozdział określa także, jak powinien być oznaczony pojazd przeznaczony do nauki jazdy lub wykonujący na drogach prace remontowe czy modernizacyjne.

Odpowiednie oznaczenia to warunek używania pojazdów

Kodeks drogowy ściśle określa także oznaczenia, które powinny posiadać pojazdy w ruchu drogowym. Przykładowo, autobus przewożący dzieci do lat 18, musi mieć zamontowane w widocznym miejscu specjalne żółto-czarne tablice z odpowiednim symbolem. Podobnie jest z pojazdem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych. Musi on posiadać kwadratowe, niebieskie tablice z symbolem wózka inwalidzkiego.

Oprócz oznaczeń, rozdział „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach” definiuje także dopuszczalne i niedopuszczalne zachowania kierowców na drogach. Określa także zasady przewożenia ładunków, wraz z limitami wagowymi.