Dowód rejestracyjny

Dokumenty, jakie musi posiadać pojazd

W przypadku samochodów, motorowerów, przyczep czy ciągników, warunkiem dopuszczenia do ruchu jest posiadanie odpowiednich dokumentów – dowodu rejestracyjnego lub czasowego pozwolenia. Pojazdy te muszą także być wyposażone w tablice rejestracyjne, odpowiadające numerom z dowodu lub pozwolenia. Samochody muszą dodatkowo posiadać nalepkę kontrolną na tablice.

Pojazdy z zagranicy – warunki dopuszczenia do ruchu

Pojazd zarejestrowany za granicą może poruszać się po polskich drogach, jeżeli spełnia wymagane warunki techniczne oraz posiada tablice rejestracyjne. Polski kodeks drogowy precyzuje także, że kierowca takiego pojazdu powinien posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu.

Pojazd sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej należy zarejestrować na terytorium Polski w czasie maksymalnie 30 dni od jego sprowadzenia. Pojazd sprowadzony spoza Unii Europejskiej musi przejść odprawę celną. Po tej odprawie zostaje on dopuszczony do ruchu na terytorium Polski na 30 dni.