Zawracanie

Co zrobić, gdy chcę skręcić lub zmienić pas?

Zmiana kierunku jazdy jest jednym z najczęściej wykonywanych manewrów, a jej zasady w konkretny sposób zostały opisane na stronach kodeksu drogowego. Występuje wtedy, gdy z aktualnie przemierzanej drogi skręcamy w inną drogę bądź jezdnię. Zmiana kierunku jazdy może odbywać się na skrzyżowaniu, ale i poza nim.

Zamiar dokonania zmiany kierunku jazdy należy zawczasu sygnalizować. Ważne, by zrobić to odpowiednio wcześnie, ale też nie zbyt wcześnie – tak, by inni uczestnicy ruchu drogowego mogli zorientować się, w którym miejscu będziemy skręcać. Zbyt szybkie zakomunikowanie zamiaru zmiany pasa ruchu, w dużej odległości od skrzyżowania, może sugerować chęć wjazdu na przyległy do jezdni chodnik czy parking. Ważne jest także, by bezpośrednio po wykonanym manewrze skrętu zakończyć sygnalizację. Zamiar skrętu należy sygnalizować kierunkowskazem – w przypadku pojazdów posiadających kierunkowskazy – np. samochód, motocykl lub odpowiednim gestem – np. ruchem ręki w przypadku rowerzystów.

Oczywiście przed wykonaniem skrętu musimy upewnić się, czy droga którą chcemy kontynuować jazdę nie jest zablokowana lub nie obowiązuje zakaz skrętu czy nakaz jazdy w innym kierunku.

Główne zasady zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

Chcąc zmienić kierunek jazdy należy zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni w przypadku planowanego skrętu w prawo oraz do środka jezdni, w przypadku skrętu w lewo. Jeżeli poruszamy się po drodze jednokierunkowej, skręcając w lewo możemy zbliżyć się do jej lewej krawędzi. W przypadku, kiedy na drodze wyznaczone zostały pasy ruchu, należy zająć odpowiedni do skrętu w żądanym kierunku pas. Wykonując manewr musimy upewnić się, czy w ten sposób nie spowodujemy zagrożenia – nie zajedziemy drogi innemu pojazdowi - lub nie zagrozimy pieszym, znajdującym się aktualnie na drodze.

Zmieniając pas ruchu, należy zawczasu zasygnalizować taki zamiar. Należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym pasem, na który zamierzamy wjechać. Należy dołożyć starań, by zmiana pasa była płynna i nie zagrażała innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zawracanie – kiedy można, a kiedy nie?

Specyficznym rodzajem zmiany kierunku jazdy jest zawracanie. Manewr ten można wykonać tylko na niektórych drogach, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zawracać nie wolno na jezdniach jednokierunkowych, drogach ekspresowych (z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc), autostradach, w tunelach, na mostach, wiaduktach, a także w warunkach, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub płynności ruchu drogowego. Ostatni przepis wydaje się dość ogólny i niejednoznaczny w interpretacji. W praktyce powinno się unikać zawracania w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz na szczególnie ciasnych lub niebezpiecznych drogach.