Mandat

Za ile punktów traci się prawo jazdy?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera regulacje dotyczące kar przyznawanych przez uprawnione organy za naruszenia przepisów ruchu drogowego. W Polsce oprócz mandatu karnego, za niektóre przewinienia można otrzymać także punkty karne. Są one ważne przez rok, a zgromadzenie ich w nadmiernej liczbie w tym czasie skutkuje utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców wynosi 24. Według wielu opinii, powielanych błędnie w internetowych publikacjach, zgromadzenie 24 punktów w ciągu roku wystarczy do utraty prawa jazdy. To informacja nieprawdziwa, ponieważ zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, prawo jazdy odbierane jest dopiero po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. W praktyce oznacza to, że jeżeli suma ważnych punktów karnych uzbieranych na koncie kierowcy wynosi aktualnie równo 24 punkty, nie traci on uprawnień i może nadal prowadzić pojazdy. Z 24 punktami można, ale nie trzeba, udać się na tzw. kurs doszkalający, dzięki któremu można zredukować część punktów. Można jednak także po prostu jeździć ostrożnie i doczekać momentu aż najstarsze punkty ulegną przedawnieniu (po roku), automatycznie redukując stan konta.

Za ile punktów traci prawo jazdy młody kierowca?

Nieco inaczej wygląda ta sama sytuacja w przypadku kierowców, którzy znaczną sumę punktów uzbierają już w pierwszym roku posiadania prawa jazdy. Dopuszczalny limit punktów jest dla nich niższy i wynosi 20. Znów warto jednak wspomnieć, że za uzbieranie dokładnie 20 punktów młodemu kierowcy nie zostanie odebrane prawo jazdy. Stanie się tak, kiedy przekroczy on dopuszczalny limit, a więc zgromadzi 21 punktów lub więcej. Posiadając na koncie równo 20 punktów można korzystać z prawa jazdy tak jak do tej pory.

Utrata prawa jazdy za punkty – jak to działa?

Przekroczenie limitu punktowego oznacza utratę lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie dzieje się to jednak automatycznie po wypisaniu przeważającego szalę mandatu przez policjanta. Osoba, która przekroczyła limit otrzyma odpowiednie pismo z urzędu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia. Kierowca, który posiada dłuższy staż za kółkiem niż 1 rok, zostanie skierowany na egzamin sprawdzający. Po jego zdaniu uprawnienia zostaną przywrócone a liczba punktów karnych na koncie zredukowana do zera. Jeżeli kierowca nie zda egzaminu, musi ponownie odbyć cały kurs nauki jazdy zakończony państwowym egzaminem. Kierowcy ze stażem mniejszym niż rok, po przekroczeniu limitu punktów nie są kierowani na egzamin sprawdzający, ale od razu tracą uprawnienia i aby je odzyskać muszą ponownie odbyć cały kurs nauki jazdy, zakończony egzaminem.