Pieszy

Piesi na drogach - przepisy

Piesi nie powinni poruszać się po jezdni, jeżeli w jej sąsiedztwie znajduje się chodnik, droga dla pieszych lub pobocze. Jeżeli nie ma pobocza, albo korzystanie z niego nie jest możliwe, kodeks drogowy przyzwala na ruch pieszych po jezdni, z zaznaczeniem, że wymaga to trzymania się jej krawędzi. Piesi w przypadku braku chodnika czy pobocza mogą poruszać się także po drodze dla rowerów. Muszą wówczas ustępować miejsca nadjeżdżającym rowerzystom.

Jedną z najczęściej nieprzestrzeganych przez pieszych zasad ruchu jest konieczność poruszania się po lewej stronie jezdni lub pobocza – tak, by nadjeżdżające samochody widzieć z naprzeciwka. Piesi, jeżeli już korzystają z jezdni, powinni iść jeden za drugim. Dwóch pieszych obok siebie może poruszać się tylko na drogach o małym natężeniu ruchu i tylko pod warunkiem dobrej widoczności.

Ruch pieszych – najważniejsze zasady

Jednym z najważniejszych przepisów prawa o ruchu drogowym, dotyczącym pieszych jest nakaz posiadania elementów odblaskowych w widocznym miejscu podczas poruszania się po drodze po zmroku poza terenem zabudowanym. Niestosowanie się do tego nakazu uchodzi za jedną z głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych.

Pieszy przecinający jezdnię ma obowiązek korzystania z przejścia dla pieszych. Kiedy już znajduje się na przejściu, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jeżeli w promieniu 100 metrów nie ma przejścia, pieszy może przejść przez jezdnię w innym miejscu, ale pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.