Spaliny

Techniczne wymagania wobec pojazdów uczestniczących w ruchu

Prawo o ruchu drogowym stanowi, że każdy pojazd biorący udział w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany i wyposażony, by nie stanowić zagrożenia. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo osób podróżujących tym pojazdem jak i innych uczestników ruchu drogowego. Pojazd nie może także w żaden sposób naruszać porządku ruchu na drodze oraz narażać innych jego uczestników na szkody. Nie może również niszczyć drogi, po której się porusza.

Kodeks zaznacza także, że pojazd nie może zakłócać spokoju poprzez emitowanie zbyt dużego hałasu. Nie może także emitować zbyt dużej ilości spalin i zanieczyszczeń. Odpowiednie normy w tym zakresie określają przepisy szczegółowe. Co ważne, w przepisach wspomniane zostały także warunki, jakie musi mieć zapewnione kierowca w pojeździe. Musi on mieć odpowiednie pole widzenia oraz dobry dostęp do urządzeń umożliwiających kierowanie, hamowanie i sterowanie oświetleniem pojazdu.