Nieprawidłowe zawracanie

Mandaty za zawracanie w niedozwolonym miejscu

Maksymalny mandat w wysokości 400 złotych i 5 punktów karnych można otrzymać za zawracanie w miejscach, w których mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym lub utrudnienie ruchu. Skala wykroczenia jest jednak tutaj oceniana przez funkcjonariusza przyznającego mandat, może on także przyznać niższą karę pieniężną (od 200 zł). Zawracać nie wolno na mostach, w tunelach oraz na wiaduktach i drogach jednokierunkowych. Za złamanie tego zakazu przyznawany jest mandat 200 zł i 5 pkt karnych.

Zmiana kierunku lub pasa ruchu – pozostałe kary

Błędnie sygnalizując manewr zawracania, a przez to blokując ruch można narazić się na mandat 200 zł i 5 pkt karnych. Zagrożenie można wprowadzać także poprzez nieodpowiednie ustawienie pojazdu przed skręcaniem. Za to wykroczenie nie ma punktów karnych, lecz kara w wysokości 150 zł.

Mandat za niewłaściwą zmianę pasa ruchu – wiążącą się z wymuszeniem pierwszeństwa przed innymi uczestnikami ruchu wynosi obecnie 250 zł i 5 pkt karnych.