Skrzyżowanie

Prawo o ruchu drogowym – zachowanie na skrzyżowaniu

Jednym z potencjalnie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze są skrzyżowania, na których przecinają się kierunki ruchu pojazdów, a często także pieszych. Kodeks ruchu drogowego w tej sytuacji określa kilka podstawowych zasad. Pierwsza z nich dotyczy konieczności zachowania ostrożności przez kierujących pojazdami, zbliżających się do skrzyżowania. Druga, w związku z tym, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, reguluje komu należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym – czyli takim, gdzie nie zastosowano znaków drogowych informujących o pierwszeństwie ani sygnalizacji świetlnej.

Zbliżający się do skrzyżowania pojazd zobligowany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Z kolei przy skręcaniu w lewo, należy ustąpić pierwszeństwa także pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwka – jeżeli jedzie on prosto lub skręca w prawo. Jeżeli również skręca on w lewo, a na skrzyżowaniu nie ma innych pojazdów, oba pojazdy mogą wykonać manewr skrętu jednocześnie.

Nawet do tych najbardziej podstawowych zasad Prawa o ruchu drogowym, dotyczących skrzyżowań, przewidziano wyjątki. Dotyczą one pojazdów szynowych, które w myśl przepisów zawsze mają pierwszeństwo wobec innych pojazdów na skrzyżowaniu.

Przecinanie kierunków ruchu a przejście dla pieszych

Kierujący pojazdem co do zasady zobligowany jest do zachowania ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Musi to zrobić w każdej sytuacji, zarówno kiedy dojeżdża do skrzyżowania jak i po wykonanym skręcie w drogę poprzeczną. Ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, zabrania się wyprzedzania pojazdów na przejściach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim. Nie wolno także ominąć pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Przepisy ruchu drogowego – zachowanie na przejeździe dla rowerzystów

W przypadku przejazdu dla rowerzystów, kierowców innych pojazdów obowiązują podobne zasady jak w przypadku przejścia dla pieszych. Zbliżając się do przejazdu należy zachować ostrożność i ustąpić rowerowi pierwszeństwa. Kierowcy są też zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa rowerom, jeżeli przecinają wyznaczoną drogę dla rowerów. Na przejeździe dla rowerzystów nie wolno wyprzedzać innych pojazdów.

Przecinanie się kierunków ruchu na przejeździe kolejowym

Przejazdy kolejowe to miejsca generujące szczególne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z tego względu kodeks drogowy zaznacza, że kierowca zbliżający się do takiego przejazdu musi zachować szczególną ostrożność i przed wjechaniem na tory upewnić się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy. Pod żadnym pozorem nie wolno objeżdżać zapór, opuszczonych z powodu nadjeżdżania pociągu, wjeżdżania na przejazd, jeżeli za nim utworzył się korek i brakuje miejsca, wyprzedzania na przejeździe i bezpośrednio przed nim.

Skrajnie niebezpieczną sytuacją jest unieruchomienie pojazdu na przejeździe kolejowym. Kierujący jest wówczas zobowiązany do jak najszybszego usunięcia go. Jeżeli to niemożliwe powinien powiadomić odpowiednie służby, które ostrzegą kierującego pociągiem przed niebezpieczeństwem.