Światła

Używanie świateł mijania, dziennych i drogowych w samochodach

W myśl Ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazdy samochodowe muszą poruszać się z włączonymi światłami mijania, niezależnie od pory doby czy przejrzystości powietrza. Wyjątkiem jest jednak możliwość zastąpienia świateł mijania światłami do jazdy dziennej (jeżeli pojazd takowe posiada) od świtu do zmierzchu przy normalnej przejrzystości powietrza.

Światła drogowe popularnie nazywane „długimi”, można używać tylko od zmierzchu do świtu, przy przestrzeganiu kilku zasad, ujętych w kodeksie drogowym. Ze świateł drogowych można korzystać wyłącznie na nieoświetlonych drogach i pod warunkiem nie oślepiania innych kierujących lub pieszych. Widząc pojazd jadący z naprzeciwka należy wyłączyć światła drogowe (pozostawiając światła mijania). To samo należy uczynić, gdy zbliżamy się do pojazdu poprzedzającego, jadącego w tym samym kierunku, jeśli nasze światła mogłyby go oślepić. Należy uważać także, by nie oślepić światłami drogowymi innego typu pojazdów, np. szynowych.

Światła podczas zatrzymania

Światła pojazdu możemy wyłączyć, jeżeli podczas zatrzymania lub postoju, znajduje się on poza jezdnią i poboczem, w miejscu dobrze widocznym dla innych uczestników ruchu. Świateł nie można wyłączyć podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu drogowego albo przepisów lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności. Wówczas należy używać świateł pozycyjnych lub postojowych.

Używanie świateł przez rowerzystów

Wymienione powyżej przepisy dotyczące świateł mijania i drogowych obowiązują tylko w przypadku pojazdów, które takowe światła posiadają, np. samochodów. Pojazdy takie jak rower nie mają obowiązku ich stosowania, ale od zmierzchu do świtu, a także w tunelu muszą poruszać się z włączonym oświetleniem. Przepisy nie regulują jednak dokładnie typu takich świateł.