Homologacja

Czym jest homologacja samochodu?

Homologacja jest procesem, który musi przejść każdy nowy model pojazdu (określany w przepisach mianem typu pojazdu, stąd homologacja typu), aby zostać dopuszczonym do rejestracji, a tym samym uczestniczenia w ruchu drogowym. Proces homologacji polega na sprawdzeniu przez odpowiednią dla danego kraju, uprawnioną do tego jednostkę, czy pojazd spełnia warunki techniczne określone w konkretnych aktach prawnych. W Polsce szczegóły procesu homologacji określa ustawa „Prawo o ruchu drogowym”, ale respektowane są także dyrektywy unijne w tym zakresie. Dzięki tym dyrektywom, pojazdy wyprodukowane w innych krajach Unii Europejskiej lub poza nią nie muszą przechodzić osobno całkowitego procesu homologacji w każdym z państw wspólnoty. Zadania związane z homologacją pojazdów w naszym kraju należą do kompetencji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Jakie pojazdy muszą posiadać homologację?

Homologację, niezbędną do rejestracji, a tym samym poruszania się po drogach publicznych, musi uzyskać każdy pojazd silnikowy. O jej wydanie wnioskuje producent pojazdu silnikowego, chcący wprowadzić swój produkt do obrotu na rynek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że producent musi wnioskować o homologację także, kiedy wprowadza istotne zmiany w konstrukcji czy wyposażeniu pojazdu, już wcześniej dopuszczonego do ruchu. Dzieje się tak, ponieważ homologacją objęty jest nie tylko pojazd jako całość, ale także jego konkretne podzespoły i części, których zmiana może mieć istotny wpływ na parametry pojazdu i bezpieczeństwo korzystania z niego w ruchu drogowym. Osobną homologację muszą uzyskiwać także producenci dodatkowego wyposażenia samochodów, np. producenci instalacji LPG. Jest ona wówczas potwierdzeniem, że montaż dodatkowego wyposażenia jest legalny i nie zagraża bezpieczeństwu użytkownika pojazdu oraz innych uczestników ruchu drogowego.