Kolizja

Podstawy ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego powstały, aby zapewnić ludziom możliwość bezpiecznego i uporządkowanego korzystania z dróg. W tym celu konieczne okazało się sformułowanie przepisów, do których przestrzegania zobligowane są zarówno osoby korzystające z pojazdów, jak i piesi.

Podstawową zasadą ruchu, którą musi spełniać każdy jego uczestnik jest konieczność uniknięcia kolizji z innym uczestnikiem ruchu, nawet w sytuacji, gdy ten nie przestrzega przepisów. Kolejną zasadą, bardzo często przypominaną przez polską ustawę Prawo o ruchu drogowym jest konieczność zachowania ostrożności podczas poruszania się po drogach i szczególnej ostrożności podczas wykonywania większości manewrów.

Niezależnie od tego, czy w danym kraju obowiązuje ruch prawo czy lewostronny, przestrzeganie tej zasady przez uczestników ruchu drogowego jest fundamentalne dla ich bezpieczeństwa. W Polsce i większości państw świata obowiązuje ruch prawostronny. Niektóre kraje w swoich kodeksach ruchu drogowego zakładają pewne odstępstwa od zasady prawo lub lewostronności ruchu, np. dotyczące rowerzystów. Są to jednak kwestie indywidualne i w większości przypadków mają marginalny wpływ na porządek ruchu.

Ograniczenia prędkości w ruchu drogowym

Zdecydowana większość kodeksów ruchu drogowego zawiera przepisy dotyczące dopuszczalnej prędkości poruszania się po drogach. Prędkości te różnią się jednak od siebie, w zależności od konkretnego kraju. Przykładem może być limit prędkości w terenie zabudowanym w Polsce, gdzie dla większości pojazdów w godzinach nocnych wynosi on 60 km/h, natomiast w ciągu dnia 50 km/h. W innych krajach obowiązuje to samo ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym przez całą dobę. Polskie limity prędkości na dwujezdniowych trasach szybkiego ruchu wynoszą 120 km/h w przypadku drogi ekspresowej i 140 km/h w przypadku autostrady. Dla porównania w Niemczech, na części autostrad nie obowiązuje limit maksymalnej prędkości pojazdów.

Uczestnik ruchu, który zdobył uprawnienia w innym kraju niż ten, w którym obecnie się znajduje, zobowiązany jest do przestrzegania zastanych przepisów ruchu drogowego. W przypadku niektórych naruszeń, zdobycie uprawnień w innym kraju będzie jednak dla niego okolicznością łagodzącą.