Prawo jazdy

Obowiązki kierowców pojazdów – przepisy porządkowe

Każdy kierowca powinien mieć przy sobie, na wypadek kontroli, ważny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. W przypadku kierowców samochodów jest to prawo jazdy. Wymagane jest także posiadanie ze sobą dokumentu, który potwierdza, że pojazd został dopuszczony do ruchu. Jest to zazwyczaj dowód rejestracyjny pojazdu z ważną informacją na temat przeglądu technicznego. Kolejnym obowiązkiem jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwanej ubezpieczeniem OC. Wystarczy mieć przy sobie dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Zarówno kierowca jak i jego pasażerowie zobowiązani są do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Od tego przepisu istnieje kilka wyjątków, ściśle określonych przez Kodeks drogowy. Dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu muszą być przewożone w foteliku.

Obowiązki kierowców motocykli i motorowerów

W przypadku osób poruszających się po drogach na motocyklu lub motorowerze, przepisy porządkowe wymagają używania kasku bezpieczeństwa.

Przepisy porządkowe a zachowanie w razie wypadku

Porządkowe przepisy kodeksu drogowego zawierają także obowiązki, posiadane przez kierowcę pojazdu w razie uczestnictwa w wypadku. Należy do nich m.in. zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu, udzielenie pomocy ofiarom wypadku oraz wezwanie odpowiednich służb.

Czego nie wolno robić na drodze – zabronione zachowania

Rozdział kodeksu drogowego dotyczący bezpieczeństwa i porządku ruchu zawiera spis czynności zabronionych na drogach. Surowo zabronione jest m.in. uczestnictwo w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwym – pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nie wolno także zaśmiecać jezdni czy pozostawiać na niej przedmiotów, które mogłyby spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu komórkowego, jeżeli w tym celu konieczne jest trzymanie go w dłoni (można używać zestawów głośnomówiących).