Policja

Ogólne zasady zachowania na drodze

Wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są do zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności, w zależności od aktualnej sytuacji na drodze. Każdy, kto spowoduje zagrożenie na drodze musi dołożyć wszelkich starań, by je zlikwidować lub – jeżeli jest to niemożliwe – poinformować o nim innych uczestników ruchu.

Jedną z najczęściej przypominanych, ogólnych zasad ruchu drogowego jest zasada ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu. Kierowcy, rowerzyści czy piesi mogą zakładać, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów, dla własnego bezpieczeństwa nie powinni jednak robić tego z całą pewnością.

Kierowanie ruchem drogowym – przepisy

Uczestnicząc w ruchu drogowym, każda osoba zobowiązuje się do przestrzegania znaków oraz sygnałów umieszczonych na drogach. Prawo o ruchu drogowym wymienia jednak także osoby, które mają uprawnienia do kierowania ruchem. Wydawane przez te osoby polecenia i sygnały mają wyższą rangę niż znaki drogowe czy sygnalizacje świetlne i należy stosować się do nich w pierwszej kolejności. Nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, że uprawnienia kierowania ruchem posiadają nie tylko policjanci, ale także np. żołnierze Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Straży Granicznej, Inspektorzy Transportu Drogowego, a nawet strażnicy miejscy. W każdym przypadku osoby kierujące ruchem powinny zadbać o to, by były dobrze widoczne i łatwo rozpoznawalne dla uczestników ruchu.

Obowiązki wobec pojazdów uprzywilejowanych – ogólne zasady

Każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów na równi z innymi uczestnikami. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy na jezdni znajduje się pojazd uprzywilejowany, wykonujący zadania, do których został przeznaczony. Obowiązkiem innych uczestników ruchu jest wówczas ułatwienie mu przejazdu poprzez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, w tym – jeżeli wymaga tego sytuacja – zatrzymanie się. Od 6 grudnia 2019 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące konieczności tworzenia tzw. korytarza życia dla służb ratunkowych na drogach wielopasmowych. Tworzenie korytarza polega na zjechaniu do lewej krawędzi jezdni przez kierowców jadących lewym pasem a przez pozostałych – do prawej.

Kto zarządza ruchem drogowym w Polsce?

Ogólne zasady polskiego Prawa o ruchu drogowym wymieniają także organy, odpowiedzialne za zarządzanie ruchem na drogach oraz regulują, kto nadzoruje te organy. Główny nadzór nad zarządzaniem ruchem prowadzi Minister w rządzie RP, odpowiedzialny za sprawy transportu. Odpowiedzialność za nadzór nad ruchem na drogach powiatowych, gminnych czy wojewódzkich przypada wojewodom. Zarządzaniem ruchem na większości dróg krajowych zajmuje się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, z kolei zarząd nad ruchem na drogach wojewódzkich to obowiązek Marszałków województw. Kompetencje w tym zakresie w przypadku dróg powiatowych i gminnych przypadają Starostom.