Kierunkowskaz

Kiedy następuje włączanie się do ruchu – definicja

Mówiąc najprościej, pojazd włącza się do ruchu, kiedy wjeżdża na drogę. Definicja ta wymaga jednak pewnego dookreślenia, ponieważ jak wskazują instruktorzy, często sprawia ona problem uczestników kursu prawa jazdy. W tym celu należy wyjaśnić czym jest, a czym nie jest włączanie się do ruchu. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, pojazd włącza się do ruchu, kiedy rozpoczyna jazdę po postoju lub zatrzymaniu się, pod warunkiem, że nie wynika to z przepisów ruchu drogowego lub warunków ruchu. Oznacza to, że włączaniem się do ruchu nie jest np. ruszanie pojazdem spod przejścia dla pieszych czy sygnalizacji świetlnej. Nie jest nim także wjazd na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej.

O włączaniu się pojazdu do ruchu mówimy zatem w sytuacjach, kiedy wjeżdża on na drogę z nieruchomości czy innego obiektu znajdującego się przy drodze – np. z prywatnej posesji, parkingu, osiedla czy też ze stacji benzynowej. Włączaniem do ruchu jest także wjazd na drogę utwardzoną z drogi prywatnej lub gruntowej czy polnej. Jest nim również wjazd z pobocza czy chodnika, gdzie był zaparkowany pojazd. Zasada dotyczy nie tylko pojazdów samochodowych. Także np. rowerzysta wjeżdżający na drogę z drogi dla rowerów (nie dotyczy przejazdu dla rowerzystów) włącza się do ruchu.

Podstawowe zasady przy włączaniu się do ruchu

W każdym z wyżej opisanych przypadków, kodeks ruchu drogowego obliguje kierowców do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu. Włączanie się do ruchu należy sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku rowerzystów, odpowiednim gestem.

Ruch pojazdów: włączanie się do ruchu – wyjątki

Jak w przypadku wielu zasad ruchu drogowego, także rozdział kodeksu mówiący o włączaniu się do ruchu zawiera pewien wyjątek. Dotyczy on konieczności ustępowania pierwszeństwa włączającym się do ruchu autobusom bądź trolejbusom, w tym autobusom szkolnym. Zasada ta obowiązuje wyłącznie w terenie zabudowanym. Kierowcy poruszający się po jezdni, zobowiązani są umożliwić wyżej wymienionym pojazdom włączenie się do ruchu, kiedy sygnalizują one taki zamiar. W tym celu powinni zmniejszyć prędkość lub nawet zatrzymać się. Zalecana jest tu szczególna ostrożność, bowiem nagłe zatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia autobusowi włączenia się do ruchu może stanowić zagrożenie dla innych pojazdów znajdujących się na drodze.