Przyczepa

Oznaczenia samochodów na polskich drogach

Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd, który może być wykorzystywany w ruchu międzynarodowym, powinien posiadać oznaczenie PL. Analogicznie, pojazdy zarejestrowane w innych krajach, ale jeżdżące po polskich drogach, powinny posiadać oznaczenie adekwatne do państwa rejestracji. Kodeks zabrania zamieszczania na pojeździe znaku sugerującego rejestrację w innym kraju niż faktyczny kraj jego rejestracji.

Warunki używania pojazdów – czynności zabronione

Zgodnie z kodeksem drogowym, zabronione jest wykorzystywanie pojazdów w sposób, który może zagrozić bezpieczeństwu jakichkolwiek osób – zarówno tych znajdujących się w pojeździe jak i poza nim. Z tego powodu zabronione jest m.in. zakrywanie świateł, sygnalizacji czy tablic rejestracyjnych w pojeździe. Tablic nie wolno także ozdabiać w żaden sposób lub inaczej ograniczać ich czytelności.

Kierujący pojazdem nie może oddalić się od swojego pojazdu, gdy jest on uruchomiony (silnik pracuje). Nie może także korzystać z pojazdu w sposób nadmiernie hałaśliwy bądź emitując zbyt wiele spalin. Zabronione jest także ciągnięcie za pojazdem innych osób, znajdujących się na sankach, nartach czy wrotkach. Nie można również przekraczać maksymalnej ładowności pojazdu, co dotyczy także przyczep. Pojazdy i przyczepy muszą spełniać także określone warunki pod względem wymiarów zewnętrznych.