Rowery - przepisy

Jazda rowerem i motorowerem – czego nie wolno robić?

Prawo o ruchu drogowym jest rygorystyczne dla rowerzystów i motorowerzystów w zakresie kilku podstawowych zasad. Rowerzystom i motorowerzystom zabrania się kilku czynności, które mogłyby spowodować szczególne zagrożenie. Chodzi m.in. o jazdę obok innego uczestnika ruchu w sytuacji, gdy mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu, jazdę bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy, a także czepianie się innych pojazdów. Tego typu zachowania są surowo zabronione przez kodeks.

Przepisy ruchu drogowego dla pojazdów zaprzęgowych

Kierujący pojazdami zaprzęgowymi, w myśl kodeksu ruchu drogowego zobowiązani są do przestrzegania kilku zasad. Do zaprzęgu mogą wykorzystywać tylko niepłochliwe zwierzęta, których stan fizyczny pozwala na to, by mogły ciągnąć zaprzęg. Zabronione jest przeciążanie zwierzęcia. Kierujący pojazdem zaprzęgowym odpowiedzialny jest za to, by stan pojazdu pozwalał mu zachowywać pełną kontrolę.

Sytuacją mogącą powodować niebezpieczeństwo jest włączanie się pojazdu zaprzęgowego do ruchu po drodze utwardzonej, jeżeli nie ma tam odpowiedniej widoczności. Kierujący w takiej sytuacji zobowiązany jest do prowadzenia zwierzęcia za uzdę. Kierując zaprzęgiem nie można poruszać się po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Nie można także pozostawiać pojazdu, który nie został odpowiednio zabezpieczony przed ruszeniem, np. w przypadku spłoszenia zwierzęcia.