Zmiana pasa ruchu

Najczęstsze błędy przy zmianie kierunku jazdy

Popełniane przez kierowców błędy wynikają najczęściej z roztargnienia, braku koncentracji lub zbytniej brawury za kierownicą. Część z nich w bezpośredni sposób zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, inne mogą mieć znaczny wpływ na zaburzenie płynności ruchu.

Najczęściej spotykanym błędem kierowców przy zmianie kierunku jazdy jest niewłaściwa sygnalizacja zamiaru skrętu. Kierowcy robią to zbyt wcześnie lub zbyt późno. W skrajnych sytuacjach takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Popularne jest także niewyłączanie kierunkowskazu po wykonanym już manewrze.

Błędem szczególnie niebezpiecznym jest nieustąpienie pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze, w którą zamierzamy skręcić. W każdym przypadku należy stosować się do sygnalizacji świetlnych lub znaków drogowych – jeżeli występują. W sytuacji, gdy zmiana kierunku jazdy wymaga ustąpienia pierwszeństwa, niedopuszczalne jest zajeżdżanie drogi innym pojazdom, poruszającym się po drodze docelowej. Może to skończyć się poważnym wypadkiem.

Popularnym błędem popełnianym przy zmianie kierunku jazdy jest nie zjeżdżanie do lewej strony jezdni na drodze jednokierunkowej w przypadku zamiaru skrętu w lewo. Kierowcy bardzo często zapominają bądź nie zwracają uwagi na to, że znajdują się na drodze jednokierunkowej i zamierzając skręcić w lewo zbliżają się tylko do środka jezdni. W efekcie, oczekując na możliwość wykonania skrętu często blokują przejazd pojazdom, chcącym z tej samej drogi skręcić w prawo.

Zmiana pasa ruchu – najczęściej popełniane błędy

Podobnie jak w przypadku zmiany kierunku jazdy, w przypadku zmiany pasa ruchu często popełnianym błędem jest niewłaściwe użycie kierunkowskazów. Wiele osób sugeruje zamiar zmiany pasa zbyt późno, przez co kierowcy pojazdów poruszających się po pasie docelowym nie zostają odpowiednio wcześnie poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Szczególnie niebezpieczna jest zmiana pasa bez uprzedniego upewnienia się, że jest to bezpieczne. W takiej sytuacji może dochodzić do zajeżdżania drogi innym pojazdom, co może prowadzić do kolizji.

Błędem, który skutkuje zmniejszeniem płynności ruchu jest zbyt późne decydowanie się na zmianę pasa ruchu przed skrzyżowaniem. Często zdarza się, że pojazd zamierzający skręcić na skrzyżowaniu np. w lewo, zajmuje prawy lub środkowy pas, ponieważ ze względu na wzmożony ruch, nie udało mu się bezpiecznie przemieścić na pas lewy. Zazwyczaj dochodzi wówczas do tamowania ruchu przez ten pojazd, oczekujący na udostępnienie mu miejsca na manewr przez kierowców, poruszających się po sąsiednich pasach.

Ważnym przepisem, wprowadzonym do kodeksu drogowego w październiku 2019 r. jest obowiązek jazdy na suwak. Reguluje on zachowanie pojazdów przed zwężeniem drogi, np. przy przechodzeniu dwóch pasów jezdni w jeden. Pojazdy powinny wówczas zajmować miejsce na pasie umożliwiającym kontynuowanie jazdy naprzemiennie. Zaburzanie takiego rytmu jazdy jest obecnie, w myśl przepisów, błędem.