Pieszy na pasach

Łamanie przepisów przez pieszych

Dlaczego piesi często nie stosują się do zasad ruchu drogowego? Poza lekkomyślnością czy brakiem koncentracji ważnym powodem jest fakt braku konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień do poruszania się po drogach na pieszo. W odróżnieniu od kierowców, piesi nie muszą zdobywać dokumentów uprawniających ich do korzystania z dróg. Warto jednak pamiętać, że nie zwalnia to ich jednak z konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Najczęstsze błędy pieszych na drogach

Prawo o ruchu drogowym zabrania pieszym wchodzenia na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Nie wolno wchodzić na jezdnię zza przeszkody (np. pojazdu), która to ogranicza innym uczestnikom ruchu widoczność. Przechodząc przez jezdnię na pasach piesi zobligowani są przez kodeks drogowy do poruszania się płynnie – bez zatrzymywania się w trakcie czy zwalniania. Z drugiej strony zabronione jest jednak także przebieganie przez jezdnię. Piesi nie mogą także chodzić po torowisku.

Idąc po poboczu lub jezdni, pieszy zobligowany jest do trzymania się lewej strony. To jedna z najczęściej nieprzestrzeganych przez pieszych zasad ruchu drogowego. Poza terenem zabudowanym, poruszając się po zmroku, pieszy ma obowiązek posiadać w widocznym miejscu elementy odblaskowe.