Rowerzysta

Najważniejsze przepisy dotyczące rowerzystów

Osoby kierujące rowerem, powinny poruszać się poboczem jezdni, jeżeli nadaje się ono do jazdy lub wydzieloną drogą dla rowerów (jeżeli takowa występuje). Dopiero, gdy obie powyższe możliwości nie są dostępne, rowerem można poruszać się po jezdni, pamiętając o tym, by trzymać się jak najbliżej jej prawej krawędzi. Wyjątek od tej sytuacji ma miejsce w przypadku chęci zmiany kierunku jazdy przez rowerzystę na skrzyżowaniu. Może on wówczas zbliżyć się do środka pasa ruchu, jeżeli umożliwia on opuszczenie jezdni w więcej niż jednym kierunku.

Bardzo istotną i często niebezpieczną kwestią jest włączanie się rowerzystów do ruchu. W praktyce zdarza się, że nagłe włączenie się do ruchu rowerzysty generuje zagrożenie dla kierowcy samochodu, który zauważa rower w ostatnim momencie przejeżdżania w jego pobliżu. Aby uniknąć podobnych sytuacji, rowerzyści powinni zachowywać ostrożność, wjeżdżając na jezdnię z drogi dla rowerów, pobocza lub chodnika. Powinni oni w porę zasygnalizować chęć wjazdu na jezdnię, a najlepiej uczynić to, kiedy w bliskiej odległości nie poruszają się inne pojazdy.

Szczególne względy przysługują rowerzystom, poruszającym się po drodze dla rowerów. Inni uczestnicy ruchu, zbliżający się do drogi dla rowerów, zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerowi.

Wyprzedzanie rowerem – zasady

Podstawowe zasady dotyczące wyprzedzania są tożsame dla wszystkich pojazdów w tym rowerów. Rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu czy też pieszych (np. poruszających się w kolumnie). Powinien przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, ale od tej zasady jest jeden wyjątek. Rowerzyści mogą wyprzedzać z prawej strony pojazdy inne niż rowery, poruszające się wolniej od nich.