Krajowy punkt kontaktowy

Krajowy punkt kontaktowy przy CEP

Dzięki istnieniu krajowych punktów kontaktowych, osoby zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego lub łamiące przepisy w jednym kraju, mogą ponieść konsekwencje tych działań w innym. W Polsce krajowy punkt kontaktowy działa przy Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców. Gromadzi informacje na temat zarejestrowanych w Polsce pojazdów, a także ich właścicieli lub posiadaczy. Może przekazywać te dane nie tylko krajowym punktom kontrolnym w innych krajach, ale także odpowiednim, uprawnionym do tego organom wewnątrz państwa – takim jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska lub graniczna czy organy celne.

Kiedy krajowy punkt kontaktowy udziela informacji?

Celem wymiany informacji, odbywającej się pomiędzy krajowymi punktami kontaktowymi lub krajowym punktem kontaktowym a uprawnionym organem, jest ułatwienie zidentyfikowania osób, które dopuściły się naruszeń przepisów. Polski punkt udziela informacji, jeżeli na terenie innego kraju doszło do naruszenia przepisów przez pojazd zarejestrowany na terytorium RP. Pozyskuje informacje, jeżeli na terenie RP doszło do naruszenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w innym kraju.

O jakich naruszeniach informuje krajowy punkt kontaktowy?

Informacje, których może udzielać krajowy punkt kontaktowy działający przy CEP zostały ściśle określone w kodeksie ruchu drogowego. W przeważającej większości sytuacji, powodem wymiany informacji pomiędzy punktami lub uprawnionymi organami są naruszenia w zakresie przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy. Inne możliwe naruszenia to jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub fotelika dla dziecka, bez właściwego oświetlenia, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych substancji psychoaktywnych, niedostosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków stopu czy korzystanie podczas jazdy z telefonu bez odpowiedniego zestawu głośnomówiącego (niewymagającego trzymania w ręce słuchawki lub mikrofonu).