Znak drogowy

Początek kodeksu ruchu drogowego

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, nazywa też popularnie kodeksem zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z dróg. Jej pierwsze strony zawierają ogólny opis zasad, których przestrzegać powinien każdy uczestnik ruchu, niezależnie od tego, czy porusza się samochodem, rowerem czy też pieszo. Szczególny nacisk położono tutaj na zaakcentowanie potrzeby zachowania ostrożności oraz unikania potencjalnie niebezpiecznych manewrów. Wspomniano także o konieczności przestrzegania znaków drogowych oraz wyliczono osoby, które w określonych sytuacjach mogą kierować ruchem drogowym, mające uprawnienia także np. do zatrzymywania pojazdów.

Ogólne zasady ruchu drogowego: samochód

Najbardziej ogólne zasady ruchu pojazdów, które znajdziemy w kodeksie ruchu drogowego dotyczą m.in. strony, po której powinien poruszać się samochód. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Po prawej stronie należy jechać nawet, poruszając się po drodze dwujezdniowej. Kiedy droga podzielona jest na pasy ruchu, nie wolno zajmować więcej niż jednego pasa. Podstawowe zasady ruchu drogowego regulują kilka ważnych kwestii dotyczących poruszania się samochodów m.in. w zakresie zachowania na skrzyżowaniach, włączania się do ruchu, a także dopuszczalnej prędkości. W terenie zabudowanym jest to 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 i o 10 km/h więcej w pozostałej części doby. W przepisach wymienione zostały także zasady wykonywania manewrów takich jak wyprzedzanie, wymijanie, omijanie oraz cofanie. Kodeks reguluje również zasady używania ostrzeżeń podczas jazdy w warunkach o zmniejszonej widoczności, w tym to, jakie należy stosować oświetlenie. Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje obowiązek jazdy na światłach dziennych (lub mijania) w ciągu dnia.

Ogólne zasady ruchu drogowego: ruch pieszych

Osoby poruszające się po drogach publicznych pieszo zobowiązane są korzystać z chodnika lub pobocza. W przypadku braku pobocza, można poruszać się po jezdni, jak najbliżej jej krawędzi. Idąc poboczem lub blisko krawędzi jezdni pieszy zobowiązany jest poruszać się po lewej stronie drogi. Jest to jeden z najczęściej nieprzestrzeganych przez pieszych przepisów. Niedozwolone jest poruszanie się po jezdni we dwie lub więcej osób, idąc obok siebie. Należy wówczas iść „jeden za drugim”. Po zmroku każdy pieszy idący poza oświetlonym terenem zabudowanym, zobowiązany jest do stosowania elementów odblaskowych, które będą widoczne dla innych uczestników ruchu.

Ogólne zasady ruchu drogowego: rower

Rowerzyści zobowiązani są do poruszania się poboczem jezdni, chyba że nie jest ono przystosowane do ruchu lub korzystanie z niego mogłoby utrudniać ruch pieszych. Istnieje kilka wyjątkowych, opisanych w kodeksie sytuacji, w których rowerzyści mogą poruszać się po chodniku dla pieszych. Jeżeli jednak korzystają z jezdni obowiązują ich w dużej części te same zasady, co kierowców samochodów. Rowerzyści zobowiązani są do sygnalizowania wszelkich wykonywanych manewrów w wyraźny sposób. Jednym z powszechnie łamanych przez tę grupę przepisów jest konieczność zsiadania z roweru na przejściu dla pieszych.

Szczegółowe omówienie przepisów ruchu drogowego znajdziesz na pozostałych podstronach.