Rower na chodniku

Przepisy dotyczące rowerzystów i ich częste błędy

Błędne korzystanie z dróg przez rowerzystów zazwyczaj wynika z nieznajomości przepisów ruchu drogowego lub celowego łamania zasad dla wygody czy przyspieszenia przejazdu. Podstawową, często naginaną zasadą jest konieczność korzystania przez rowery z dróg dla rowerów, wyznaczonego dla rowerów pasa lub pobocza (jeżeli jego stan umożliwia jazdę). Jeżeli wyżej wymienione możliwości nie są dostępne, rower może poruszać się po jezdni. Tylko w trzech ściśle określonych przez kodeks przypadkach, rowerzysta może poruszać się po chodniku.

Kiedy można jechać rowerem po chodniku?

Dotyczy to sytuacji, kiedy rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10, również poruszającym się na rowerze. Jechać rowerem po chodniku można także wtedy, kiedy chodnik ma więcej niż 2 metry szerokości, a niedostępna jest droga lub pas ruchu dla rowerów (dotyczy tylko chodników przy drogach, gdzie pojazdy mogą poruszać się z prędkością powyżej 50 km/h). Można to robić także wtedy, kiedy panują szczególne utrudnienia. Te dotyczą przede wszystkim warunków atmosferycznych – rowerzysta może jechać po chodniku, jeżeli śnieg, wiatr czy gołoledź powodują, że jego bezpieczeństwo poruszania się po jezdni byłoby ograniczone.

Warunkowo poruszając się po chodniku, rowerzysta zobowiązany jest jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność.