Postój samochodu

Ogólne zasady zatrzymania i postoju pojazdu

Chcąc zatrzymać swój pojazd musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy w wybranym przez nas miejscu będzie on widoczny dla innych uczestników ruchu i nie spowoduje zagrożenia w ruchu drogowym czy też utraty jego płynności. Pojazd można zatrzymać zarówno na jezdni, jak i poza nią (np. na chodniku – pod pewnymi warunkami). Decydując się na zatrzymanie lub postój na jezdni, należy zjechać jak najbliżej jej krawędzi i ustawić pojazd równolegle. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na znaki drogowe oraz przepisy regulujące możliwość zatrzymywania pojazdów. Ważną czynnością jest także zabezpieczenie pojazdu pozostawianego na postoju. Należy dołożyć wszelkich starań, by nie spowodował on zagrożenia w ruchu drogowym. Powinien on zostać zamknięty przed osobami nieuprawnionymi. Należy także zapobiec ewentualności stoczenia się pojazdu na kołach, np. poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego.

Kiedy nie można się zatrzymać lub odbyć postoju?

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” zawiera szereg obostrzeń dotyczących tego, w jakich miejscach nie można zatrzymywać pojazdu, jeżeli nie wynika to z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego. Nie wolno tego robić na przejazdach kolejowych i tramwajowych, na skrzyżowaniach, a także w ich pobliżu. Konieczne jest zachowanie co najmniej 10 metrów odstępu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów.

Zakaz zatrzymywania oraz postoju bez żadnych wyjątków obowiązuje na mostach, wiaduktach oraz w tunelach, a także na pasach pomiędzy jezdniami.

Istnieje także szereg szczegółowych obostrzeń dotyczących minimalnej odległości zatrzymania pojazdu od określonych punktów. Przykładowo należy zachować minimum 10 metrów odległości od znaku lub sygnału drogowego, jeżeli nasz pojazd zasłoniłby ów znak dla innych uczestników ruchu. Z kolei 15 metrów odstępu należy zachować od przystanku autobusowego lub tramwajowego.

Pojazdy inne niż rowery nie mogą zatrzymywać się na drodze rowerowej oraz pasie ruchu dla rowerów.