Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz się na przepisach ruchu drogowego? Podziel się wiedzą na Forum »

Taryfikator: Kierujący

  1. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
    • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł (art.3 w zw. z art.4–7)
    • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł (art.3 w zw. z art.4–7)
  2. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł (art.3 w zw. z art.4–6)
  3. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3)
  4. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł (art.38)
  5. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)
  6. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)

r e k l a m a